Tagdeadlock

Izbegavanje deadlock-ova

I

Transakcioni storage-engine-i sa zaključavanjem na nivou sloga. specijalno oni integrisani u SQL server su prirodno skloni deadlock-ovima. Kako su isti „smrt za performanse“ bitno je unapred planirati način na koji će se taj problem rešiti ili zaobići. InnoDB, transakcioni storage engine, deo MySQL-a ima algoritam za detekciju deadlock situacije koji funkcioniše tako da kada postavlja...

Ključne Reči

Kategorije

Blog