Taghardware

Česte greške

Č

Više nije uvek bolje Ako pogledamo neke parametre poput sort buffer-a ili innodb buffer-a što je bafer veći to su performanse bolje, ono što je pogrešno je da takav princip primenimo na „sve“ paramtre .. ako pogledamo parametre koji definišu potrošnju resursa „po tredu“, setovanje join buffer-a na primer ili read rnd buffer-a na preveliku vrednost može dovesti do usporenja...

Odabir servera za MySQL

O

Tekst napisao Matt Yonkovit, Senior Consultant u MySQL-u (SUN-u) Treba da kupite novu mašinu za vaš MySQL server i ne znate odakle da počnete Kako je za različite operativne sisteme različita potreba za nekim sistemima i različito se neke stvari nameštaju, u ovom postu će mo se držati Linux-a. Želeo bih reći, odma u startu, da odabir pravog servera nije stvar za „na brzinu“. Trebalo...

Ključne Reči

Kategorije

Blog