Taglua

MySQL AUDIT data

M

Jedan od velikih nedostataka MySQL-a za ozbiljno enterprise okruzenje je auditing. Nekakav minimalan auditing koji enterprise uglavnom zahteva je log – ko se ulogovao – kada se ulogovao – odakle se ulogovao – da li je logovanje bilo uspesno ili ne – kada se odlogovao sa servera Za web je ovo nepotrebno (bez potrebe bi u logu imali informaciju kada se web server...

Ključne Reči

Kategorije

Blog